Pancasila

Contoh sikap nilai Pancasila sila ke-2

Contoh Sikap Nilai Pancasila Sila ke-2

Bunyi Pancasila sila ke-2, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Dalam Pancasila, sila kedua tersebut menjelaskan mengenai pentingnya kehidupaan bermasyarakat dengan penuh kebersamaan, sehingga ter...

Sikap Pancasila sila ke-1

Contoh Sikap Nilai Pancasila Sila ke-1

Bunyi Pancasila sila ke-1, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Pancasila sila pertama tersebut menjelaskan pentingnya manusia memiliki kedekatan hubungan terhadap Sang Pencipta. Kedekatan hubungan...