Tag: Kata Baku

Dekrit atau Dekret

Kata baku dekrit atau dekret? Manakah penulisan yang tepat, sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)? Sedangkan itu, bagaimana penulisan yang baik dan benar itu? Apakah dekrit atau dekret? …

Akte atau Akta?

Kata baku akte atau akta? Manakah penulisan yang tepat, sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)? Sedangkan itu, bagaimanakah penulisan yang baik dan benar itu? Apakah akte atau akta? …

Cabe atau Cabai?

Kata baku cabe atau cabai? Manakah penulisan yang benar, sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)? Sementara itu, bagaimana penulisan yang baik dan benar tersebut? Apakah cabe atau cabai? …

Adzan atau Azan?

Kata baku adzan atau azan? Manakah penulisan yang benar, sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)? Sedangkan itu, bagaimana penulisan yang baik dan benar itu? Apakah adzan atau azan? …

Azas atau Asas?

Kata baku azas atau asas? Manakah penulisan yang benar, sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)? Sementara itu, bagaimana penulisan yang baik dan benar tersebut? Apakah azas atau asas? …