Dalil Asma’ul Husna

  • Asma’ul Husna tertulis dengan sangat jelas di dalam Al Qur’an
  • Tidak hanya Al Qur’an, adapula hadits yang menerangkan tentang Asma’ul Husna

Setiap orang yang beragama Islam, tentu akan mengenal yang namanya Asma’ul Husna.

Asma’ul Husna adalah 99 nama yang baik lagi indah yang hanya dipunyai oleh Allah SWT.

Dalam tahapan belajar kali ini, Asma’ul Husna juga mempunyai dalil-dalil tersendiri.

Dalil Asma’ul Husna banyak tertuang baik itu di dalam Al Quran maupun di dalam Hadits.

Berikut ini beberapa dalil Asma’ul Husna beserta dengan artinya.

Belum tahu apa itu Asma’ul Husna? Berikut ini pengertian Asma’ul Husna dengan penjelasannya.

Dalil Asma’ul Husna

Allah SWT
Allah SWT

1. Surat Al A’raf ayat 180

Surat Al A'raf ayat 180
Surat Al A’raf ayat 180

Hanya milik Allah Asma’ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma’ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

2. Surat Al Isra’ ayat 110

Surat Al Isra' ayat 110
Surat Al Isra’ ayat 110

Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al Asma’ul Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.”

3. Surat At Thaha ayat 8

Surat At Thaha ayat 8
Surat At Thaha ayat 8

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai Al Asma’ul Husna (nama-nama yang baik),

4. Surat Al Hasyr ayat 24

Surat Al Hasyr ayat 24
Surat Al Hasyr ayat 24

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asma’ul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

5. Hadits Rasullah SAW yang Diriwayatkan Imam Bukhari

Hadits Riwayat Bukhari
Hadits Riwayat Bukhari

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, barangsiapa yang menghapalkannya, maka ia akan masuk surga.

Ingin tahu daftar Asma’ul Husna? Berikut ini tabel 99 Asma’ul Husna dengan arti dan maknanya.

Kesimpulan

Segala bentuk kebenaran, perintah, sifat-sifat, dan nama-nama indah Allah SWT yang dimiliki berjumlah 99.

Ingin tahu hikmah mempelajari Asma’ul Husna? Yuk pelajari apa saja hikmah mempelajari Asma’ul Husna lebih dalam!

Terdapat 1 kebenaran di atas ke-99 nama itu yang menjadi milik Allah SWT, Pemilik Kekuasaan, dan itulah nama-Nya yang teragung.

Nama tersebut menjadi puncak dari semua nama. Alam, keseluruhan eksistensi, tercakup ke dalam nama-nama tersebut.

Dijelaskan dalam ayat lain jika membaca Asma’ul Husna menjadi amalan yang bermanfaat dengan nilai yang tak terhingga.

Tidak hanya dengan membacanya, melainkan menghapal Asma’ul Husna juga perlu dan diiringi dengan menjaganya agar senantiasa melakukan perbuatan yang baik (perbuatan terpuji).

Time for quiz!
Yuk ikuti kuis Asma’ul Husna secara online! Ketahui nilainya secara langsung!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *